Analisis Ringkas Prestasi Hafazan Pertengahan Tahun MTT 2014

Alhamdulillah… Sessi persekolahan telah memasuki penggal seterusnya. Peperiksaan pertengahan tahun juga telah dilalui oleh semua pelajar di MTT. Begitu juga dengan Majlis Temu Murni bersama ibu bapa dan pelajar yang telah dilangsungkan pada 14 Jun 2014 yang lalu. Disini, dikongsikan beberapa Analisis Ringkas Prestasi Hafazan Pertengahan Tahun MTT 2014.

Berdasarkan analisis yang dilampirkan, pelajar-pelajar mampu menghafaz dengan bertajwid dengan baik. Namun, masih perlu dipertingkatkan dari segi penulisan al-Quran dan juga dari sudut teori tajwid.

Petunjuk :

Hifz Al-Quran : Hafazan Al-Quran
Amali Tajwid – Bacaan Bertajwid
Rasm Al-Quran – Penulisan Al-Quran
Teori Tajwid – Teori Mengenai Tajwid.

 

Imam Warsy (TAhap 1) Imam Ibn Zakuan (Tahap 1) Imam Syu'Bah (Tahap 2) Imam Kisaeei (Tahap 3)

 

InsyaAllah,  untuk Tahap seterusnya, akan dikemaskini kemudian kerana ada beberapa pembetulan maklumat.