Brainstorming Jabatan Tahfiz

Bismillahirrahmanirrahim….

Dalam usaha Maahad Tahfiz Wal Tarbiyyah Darul Iman meningkatkan kualiti dan pembaharuan dalam konsep dan cara seliaan hafazan pelajar, satu brainstorming Jabatan Tahfiz telah dibuat pada 23 Disember 2014 yang lalu. Semua guru hafazan telah dipanggil untuk sama-sama berbincang kaedah dan pembaharuan yang boleh dilakukan. Pihak pengurusan juga telah menjemput beberapa pakar dari luar untuk sama-sama membantu dalam sessi brainstorming tersebut.

Sebagai maklumat tambahan, setiap jabatan juga telah mengadakan sessi brainstorming mereka sepanjang Disember yang lalu.

brainstorming tahfiz

brainstorming tahfiz 2